Publikacja

Planowana jest publikacja materiałów konferencyjnych.

Dalsze informacje dostępne będą po zakończeniu sympozjum.