Kontakt

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Ewa Gruszczyńska – przewodnicząca
Instytut Lingwistyki Stosowanej
e.gruszczynska at uw.edu.pl

Prof. dr hab. Mirosław Bańko – przewodniczący
Instytut Polonistyki
m.banko at uw.edu.pl

Dr Agnieszka Leńko-Szymańska – sekretarz
Instytut Lingwistyki Stosowanej
a.lenko at uw.edu.pl

Mgr Grzegorz Kulesza – zapisy
Instytut Lingwistyki Stosowanej
g.kulesza at uw.edu.pl