O sympozjum

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Instytut Języka Polskiego UW zapraszają studentów i doktorantów Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Wydziału Polonistyki na jednodniowe sympozjum pt. „Formalny opis języka” 16 listopada 2018 r. przy ul. Dobrej 55 w sali 1.008. Składa się ono z czterech wykładów otwartych dla wszystkich zainteresowanych oraz z warsztatów poświęconych samodzielnemu tworzeniu korpusów językowych. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem https://formalny.ils.uw.edu.pl/zapisy, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Refleksja o języku była i jest ważną częścią kształcenia humanistycznego. Pytanie, jak opisywać język, stawiano sobie od dawna i w rozwoju językoznawstwa dobrze widać przykłady czerpania z metodologii innych dyscyplin naukowych, m.in. przyrodoznawstwa, matematyki, psychologii. Dziś, w dobie humanistyki cyfrowej, trudno opisywać język bez uwzględnienia nowoczesnych, zwłaszcza cyfrowych, technologii i narzędzi służących do gromadzenia i przetwarzania danych. Ich podstawą jest formalny opis języka, którego założenia i przykłady zastosowań chcemy przybliżyć słuchaczom.

Sympozjum jest finansowane z Programu Indywidualizacji Kształcenia, który powołano w Uniwersytecie Warszawskim w celu wspierania przedsięwzięć edukacyjnych sprzyjających indywidualizacji kształcenia studentów i rozwijających ich umiejętności badawcze.